×
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 
I.         Alapvető meghatározások és fogalmak
II.        Megrendelés
III.       Megrendelés törlése
IV.       Fogyasztói szerződések és elállási jog
V.        Árak
VI.       Fizetési feltételek
VII.      Szállítási feltételek
VIII.     Csere/storno
IX.       Reklamáció
X.        Személyes adatok védelme
XI.       A teljesítés feladata alól való felelősséget  kizáró körülmények
XII.      Ki nem fizetett áru
XIII.     Záró rendelkezések
 
 
 I. Alapvető meghatározások és fogalmak
 
 1. Az általános szerződési feltételek (tovább csak „ÁSZF”)


UK ORDERS ONLINE LTD
amely közvetített szolgáltatást nyújt megrendeloi számára
Székhely:        40 Letzen Road, Canvey Island, SS8 9AL, UK
Company Number:                 10396972
VAT Registration Number: 269 1057 90
Tel.: +44 7549339224
ukordersonline@gmail.com

(tovább csak „eladó“) valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“)  jogait és kötelességeit foglalják magukba az eladó által üzemeltetett www.ukordersonline.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása során és elválaszthatatlan részei az eladó és a vásárló között létrejövő adásvételi szerződésnek (távol élők között megkötött szerződés) amely az interneten - elektronikus üzleten keresztül történik. (tovább csak „szerződéses felek“)
 
2. A UK ORDERS ONLINE LTD által megrendelt áruk Magyarországon szükséges kezelését, raktározását és postázását a
VIA CAMMINO KFT végzi.
Székhely:        1134 Budapest, Váci út 47/B Ü-1.
Adószám:       26168889-2-41
Cégjegyzékszám:  01-09-305608
Tel.: +36 20 3131157
business@viacamm.com
 
Az ÁSZF  a ukordersonline.hu weboldalról elektronikus úton történő vásárlás esetén érvényes.

3. Az eladó jogosult az ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítás a ukordersonline.hu weboldalon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az eladóra, mind pedig a vásárlóra nézve kötelező erővel bír.
 
Az ÁSZF eladó által történő módosítása nem érinti a közzététel előtt létrejött szerződések
feltételeit, e szerződések feltételeire a szerződés létrejöttének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.
 
4. Minden olyan a vásárló és az eladó között felmerülő kérdésben, amely nincs az ÁSZF által szabályozva, a Ptk. (Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény) és további hatályos magyar jogszabályok megfelelő rendelkezései az irányadóak.
 
5. A fogyasztói szerződés olyan szerződés, amelyet egy természetes személy üzleti vagy szakmai tevékenységén kívüli célra, azaz a fogyasztó köt egy másik, az üzleti vagy szakmai tevékenysége gyakorlásának keretében eljáró személlyel.
Vonatkozó jogszabályok: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
 
6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a ukordersonline.hu webáruházon keresztül. A regisztráció a weboldal regisztrációs menüpontjának kitöltésével és elküldésével történik. A vásárló köteles valós adatokat megadni. Ezeket az adatokat változás esetén  a vásárló köteles haladéktalanul módosítani, mert az adatok valósága és pontossága közvetlen hatással van a termékek kiszállítására.
 
7. Az elektronikus megrendelésnek a ukordersonline.hu weboldalon a rendelések leadására kialakított felületen keresztül leadott rendeléseket számítjuk, amely tartalmazza a beszállítót, a megrendelt termék megnevezését, cikkszámát, méretét és színét, valamint a rendeléskor érvényes árat angol “£”-ban kifejezve és az ehhez tartozó, szinten a rendeléskor érvényes UK ORDERS - árfolyamot.
Szintén elektronikus megrendelésnek számitanak a cég Facebook csoportjában jelzett kérések és vásárlási szándékok is.


8. A vásárló az eladó adatait illetve a UK ORDERS-nek logisztikai szolgaltatast végzo VIA CAMMINO KFT partnerkapcsolati adatait a ukordersonline.hu weboldalán találja:
http://www.ukordersonline.hu/kapcsolat

9. Adatbiztonság, adatkezelés:

Tárhelyszolgáltató és hírlevélküldő szolgáltató

  • Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely‐szolgátatás/hírlevél‐küldés
  • Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Coimbra ITS Kft.
1037 Budapest, Hunor utca 62. A lh./fsz. 2.
Tel.: +36 1 406‐7758
Fax: +36 1 406‐7758
http://www.coimbra‐grp.com
iroda@coimbra‐grp.com

  • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
személyes adat.
  • Az érintettek köre: A weboldalt használó/hírlevélre feliratkozó valamennyi
érintett.
  • Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése/hírlevél‐küldése.
  • Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1)

bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
informáicós társadalommal összefüggő szolgátatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
 
 
II. Megrendelés
 
1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlap megfelelően van kitöltve és valódi adatok szerepelnek rajta.
2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy a vásárló jelszava egy harmadik személy kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.
3. A felvett elektronikus megrendelés szerződési ajánlatnak minősül az adásvételi szerződés megkötésére és kötelezi a vásárlót mindaddig, ameddig az eladó a megrendelés teljesüléséről elektronikus értesítést nem küld (e-mail).
4. A vásárló köteles ellenőrizni az e-mail fiókjában (beleértve a spam-et), hogy kapott-e visszaigazoló e-mailt az eladótól. A vásárló köteles meggyőződni az elektronikus megrendelés tartalmának helyességéről. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben, köteles arról haladéktalanul értesíteni az eladót a ukordersonline@gmail.com  email címén keresztül.
 
5. Az elektronikus megrendelés  lényeges tartozékai a következőek:
5. 1      A vásárló azonosítása, azaz keresztnév és vezetéknév, lakóhely/postázási cím, és kapcsolat (telefon és e-mail)
5. 2.     A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint a I./7. pontban felsorolt, a vásárló által megadott jellemzői,
5. 3.     A kézbesítés címe, vagy személyes átvételi pont megadása (abban az esetben ha ez az adat nincs feltüntetve, akkor az áru a lakhelyre szállítandó),
 
6. Az adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a vásárló által kiválasztott termékeket a vásárló választása alapján, és az általa megadott címre hiánytalanul és hibátlan minőségben leszállítani, a vásárló pedig köteles ezt megelőzően a termékek vételárának, valamint – a szállítással történő teljesítés esetén, amennyiben a szállítás a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint díjköteles – a szállítás díjának megfizetésére.  

7. A postai úton történő csomagkézbesítés díjai és számlázása a UK ORDERS weboldalán meghatározott aktuális tarifák szerint történik:
http://www.ukordersonline.hu/postakoltseg-tablazat

8. A rendeles es vásárlás penzugyi feletetelei:

- a megrendeléshez szükséges a vásárló által átutalt kaucio, amely a rendelni kivánt termék teljes árának 25%-a (alapesetben előlegrész)
- budapesti raktárba megérkezett áruk teljes összegének kiegyenlitése 10 naptári napon belül meg kell történjen a vásárló által.
- vásárlónak lehetősége van több, egymást követő szállitmányban érkező termékek együttes postázását kérni, tehát a rövid ideju tárolás megoldható.
- a rövid távu raktározás ideje maximálisan 45 naptári nap lehet. Amennyiben valamely termek ettől hosszabb ideig "várakozik" a bp-i raktárban, abban az esetben a UK ORDERS automatikusan felszámol plusz tárolasi költséget. Ez a weboldalon: "45 napot meghaladó tárolás költsége" tételként jelenik meg, és összege 100 Ft /nap.
- amennyiben a vásárló nem egyenliti ki a megérkezett termékek alapján fennálló tartozását 30 naptári napot követően sem (az áru megérkezésérol tájékoztató email időpontjához képest), abban az esetben a UK ORDERS ONLINE LTD-nek joga van saját döntése szerint ujraértékesiteni a terméket. Ekkor a termékre számolt kaucio (elkülönitett 25% előlegrész) az eladó felmerülő költségeinek fedezetére szolgál és a vásárló részéről nem visszaigényelhető.
 
9. A Budapest, XIII. kerületi raktárban történő csomagátvételének nincsen külön költsége a vásárló számára.
 
10. A ukordersonline.hu weboldalon keresztül létrejött adásvételi szerződést (ÁSZF) a OK ORDERS ONLINE egyoldaluan modosithatja.
 
III. A megrendelés törlése
 
1.1 A weboldalas rendélés lemondhatósága:
- a vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen indoklás nélkül, az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt (a termek konkrét megvásárlása előtt, az erről szóló “Sikeres Rendelés” email kézbesítése előtt)
Új rendelés lemondható a UK ORDERS weboldal erre a célra kialakított felületén:
http://www.ukordersonline.hu/termekek/rendeleseim?q=UJ

2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben: